top of page

Suporta

Pagbabayad ng credit card

Maaari mong piliing gumawa ng isang beses na donasyon o isang buwanang umuulit na donasyon.

_22200000-0000-0000-0000-0000000000222_Maaaring itakda ang buwanang umuulit na mga donasyon sa anumang halaga simula sa 500 yen.

Postal transfer

Pangalan: Kapatiran    Numero ng paglipat: 00190-3-581517

*Maaari kang mag-donate gamit ang post office transfer slip.

Pakisulat ang iyong pangalan at "donasyon".

Mag-donate online (magagamit ang pagbabawas ng donasyon)

Maaari kang gumamit ng mga credit card, Japan Net Bank, at Payeasy.
Kasabay ng iyong donasyon, mangyaring magpadala din sa amin ng mensahe mula sa aking pahina sa Give One!
*Mababawas sa buwis

lumikha ng positibong pagbabago

Mayroon kaming iba't ibang paraan para suportahan ka.

ご寄付
Mag-donate mula sa isang transfer account

Pangalan: Kapatiran   

Numero ng paglipat: 00190-3-581517

名義:カパティラン   

振替番号:00190-3-581517

Donasyon mula sa website

Ang iyong donasyon ay mababawas sa buwis.

Mag-donate sa pamamagitan ng telepono

​Tumatanggap din kami ng mga kahilingan offline.

TEL: 12-3456-7890

bottom of page